רשומות

איזה כלי נגינה היה בקודש הקודשים?

תמונה
ניגון כנפי הכרובים
הקדמה: קודש הקודשים, המקום הכי מיוחד בעולם שבו היה גילוי עצמות האין סוף, היה המקום לנס גלוי, יציאה מחוקי הטבע, ממגבלות הזמן והמקום[1]. מכך מובן שגם הכרובים, שהיו חלק מהכפורת של ארון הברית, ועשויים מגוש זהב אחד ("מקשה אחת"), גם בהם – לא תפסו מקום מגבלות החומר הגשמי שאנו מכירים. בגמרא מתואר[2], ש"כרובים בנס היו עומדים", ושהיה שינוי בכיוון פנייתם בין זמן שישראל עושין רצונו של מקום לבין זמן אחר. בזהר הקדוש פרשת אחרי מות (ח"ג סז, א), בתוך תיאור אודות סדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, מופיעה קטע שמדבר על כך שכנפי הכרובים היו מפיקים קול ניגון בזמן תנועתם, הנה דבריו בתרגום חפשי: "... עלה למקום שעלה [הכוונה - לקודש הקודשים], שמע את קול כנפי הכרובים מזמרים, ואקישן גדפין פרישאן למעלה, [הכהן] הקטיר קטרת, משתככא קול כנפיהם ובלחישא התדבקו [הכנפיים זה לזה?], . . אחרי שסיים [הכהן הגדול את תפילתו הקצרה בקה"ק] זוקפים הכרובים כבתחילה את כנפיהם ומזמרים, וכך ידע הכהן שלרצון הוא וזמן חדוה לכל, והעם ידע שתפילתו התקבלה ...". במקום אחר בזהר (ח"…

שני ניגונים בלתי נשכחים מבית הרב

תמונה
הבניין שבו התרחש הסיפור הבא:  בית הורי הרבי ובית שלונסקי ביקטרינוסלב

בעיתון מעריב, פורסמה כתבה, "ורדינה שלונסקי: הרבי – זכרונות ילדות". בילדותה המוקדמת, גב' שלונסקי (לימים, לאחר השתלמות במוזיקה בברלין ובצרפת, הפכה לפסנתרנית ומלחינה מפורסמת בארץ ישראל) הייתה שכנה של בית הרבי ביקטרינוסלב, כיום דנייפרופטרובסק, באותה הקומה בבניין. וכה היא מתארת, הדברים מצוטטים לקמן בלשון הכתבה המקורית במעריב, מה שנוגע לענייננו: "[הרבנית] חנה והרב לוי יצחק שניאורסון נחרטו בזכרונה של ורדינה כמלך ומלכה. הם היו כל כך יפים, אסטתטיים, מוסיקליים וטהורים. ממש טהורים. ... ורדינה זוכרת, למשל, חג סוכות בסוכה של משפחת שניאורסון, בה שרו זמירות חסידיות ... אחי הבכור, דב, היה מוסיקלי מאד ושר יפה – גם שירים חסידיים ... הוא היה בקשר הדוק עם בני בית שניאורסון... היא זוכרת את דירתם, את החדר הגדול של הרב שניאורסון, את השולחן הארוך המכוסה לבד ירוק, את הרהיטים החומים והמון ארונות ספרים, עמוסים בספרים מכורכים בעור. ר' לוי'ק היה בשבילי ממש משיח. הערצתי אותו ... אני זוכרת לילה אחד, ואני תינוקת ממש, לפני גן…

האדרת והאמונה: ניגון המהפכה של הרבי

תמונה
האם בחב"ד מנגנים את המרסלייז או שבממשלת צרפת מנגנים ניגון חב"ד? ומה אומר ר' לוי יצחק מבארדיטשב על צדיק שמשורר הימנון של אומות העולם? – לראשונה תיעוד מלא על ניגון שעושה מהפכה, ניגון "רבולוציה נגד הגלות", שמפלס דרך לגאולה. הרבי בעצמו מעורר לפרסם את נס האתהפכא השמיימי של הניגון
הניגון אצל הרבי: מהתוועדות י"ג תמוז תשל"ו
שביעי לראשון: הרבי בעקבות אדמו"ר הזקן בלילות שמחת תורה בין השנים תשט"ז ותשכ"ד, הרבי לימד בכל שנה ניגון חדש, ובשנה האחרונה שני ניגונים, וכך יש בידינו 10 ניגונים מיוחדים, "ניגוני הרבי". הסדר הזה נפסק רשמית, אך לפתע כעבור 10 שנים, בשמחת תורה תשל"ד, הרבי מחדש ניגון נוסף. שוב, הרבי מצטנע מאחורי ההנהגה של אדמו"ר הזקן שגם הוא (בסוף ימיו ממש, זמן רב אחרי הלחנת 10 הניגונים שלו), לקח את מארש מנפוליון. כעבור שנים, הרבי דיבר על כך ש"חסידים" הפכו את הניגון לקדושה, בלי להזכיר את עצמו. בכתבה שלפנינו נגלה את הסיפור המלא כיצד הרבי לימד את הניגון, מה עמד מאחוריו, ובפרסום ראשון – תיעוד מלא כיצד באותה תקופה הצרפתים שי…

מאַרש נפוליון: 'דידן נצח' של אדמו"ר הזקן

תמונה
הניגון בתזמורתהניגון אצל הרבי בוידאו
הניגון האחרון, במסע האחרון כידוע אדמו"ר הזקן חיבר בעצמו 10 ניגוני קודש, שהתחיל לחברם עוד בשבתו אצל המגיד במעזריטש והמשיך לשכלל אותם במשך תקופת נשיאותו. כאן אנחנו מגיעים לתקופה (חצי שנה) האחרונה בחייו של אדמו"ר הזקן בעלמא דין, וכאן יתועד המעשה כיצד ומדוע אדמו"ר הזקן בירר והעלה לקדושה ניגון נכרי, את מארש נפוליון. במלחמה הקשה שהתחוללה בין רוסיה בראשות הצאר אלכסנדר הראשון לבין צרפת בראשות הקיסר נפוליון, חששו היהודים מה יעלה בגורלם עם ניצחון אחד הצדדים. כ"ק אדמו"ר הזקן תמך בניצחון של צבא רוסיה וחזה מראש את מפלתו של נפוליון הקיסר, וכמתואר בהרחבה בספר 'המסע האחרון' (מהרב מונדשיין ז"ל). בשנת תקע"ב נפוליון העמיד 220,000 חיילים (!) לאורך גבולות רוסיה, הצבא שלו נקרא "גראנד ארמיי", הצבא הענק. באמצע תמוז תקע"ב צבא זה חצה את נהר ניימן, העומד על גבול פרוסיה – רוסיה, בדיוק על חצייה זו דיבר אדמו"ר הזקן בהקשר למארש כמתואר לקמן. (תארו לעצמכם, 220,000 חיילים שרים ביחד!). עובדה זו מפליאה את נס מפלתו של נפולי…