רשומות

מציג פוסטים מתאריך אוגוסט, 2017

ניגון ההקפות של ר' לוי יצחק: מה ננגן בדרך לבית המקדש?

תמונה
"ניגון של אבא"
לשמיעת הניגון בביצוע ניח"ח
וידאו של הרבי עם הניגון: י"ב תמוז תש"מ, י"ט כסלו תשמ"ב, י"ב סיוון תשד"מ
לכולם מוכר ניגון ההקפות להרה"ג הרה"ח המקובל וכו' ר' לוי יצחק שניאורסאהן (ח"י ניסן תרל"ח - כ"ף מנחם אב תש"ד), רבה של יקטרינוסלב, אביו של הרבי מליובאוויטש. בשנים הראשונות לא שרו את הניגון כל כך הרבה אצל הרבי, ובשנים האחרונות הניגון הפך להיות חותם כל התוועדות. היום אנחנו נגלה מה ידוע על מקורות של הניגון, מה מיוחד באופי הניגון, התייחסויות נדירות של הרבי לניגון ומקומו המרכזי של הניגון בהליכה לקראת הגאולה. הניגון נרשם בתווים בספר הניגונים (ניגון קפ"ה), בכרך השני שיצא לאור בתשי"ז, מפיו של ר' פנחס אלטהויז ששמעו מפי הרה"ק ר' לוי יצחק בעצמו, ושם נרשם שמקובל היה אצל ר' לוי יצחק שאת הניגון הזה שרו בהקפות בשמחת תורה אצל אדמו"ר הזקן[1]. בסעודת ליל שמיני עצרת תשכ"ט בדירת אדמו"ר הריי"צ ב-770, ר' שניאור זלמן הלוי דוכמאן הזכיר שישנו ניגון המיוחס לאביו של הרבי, &quo…